Marek Rogalski


mgr, ur. w 1991, absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Elblągu, gdzie założył i prowadził (2006-2010) Młodzieżową Orkiestrę Rozrywkową. Za działalność z tym zespołem otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Elblągu związany był jako wokalista z chórem młodzieżowym Bel Canto oraz jako oboista i aranżer z Capella Sancti Nicolai.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku: studiów I i II stopnia specjalności Dyrygentura Chóralna, w klasie dr hab. A Grucza-Rogalskiej, prof. AM oraz studiów spec. Muzyka Kościelna w klasie organów prof. B. Grabowskiego (I st.) i dr hab. A. Szadejko, prof. AM (II st. z wyróżnieniem). W latach 2012-2014 studiował także Dyrygenturę Symfoniczno-Operową w klasie prof. E. Wiesztordt. Otrzymywał stypendium Rektora AM dla najlepszych studentów. Był inicjatorem i pierwszym prezesem Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej (2017). Od 2017 jest studentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie organów (I st.) w klasie prof. zw. dr. hab. P. Grajtera i prof. dr. hab. R. Marca, a od 2018 doktorantem Akademii Muzycznej w Gdańsku w specjalności Realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella i oratoryjno-kantatowych oraz słuchaczem Studiów podyplomowych z Monodii liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Czynnie uczestniczył w kursach mistrzowskich z zakresu dyrygentury chóralnej, chorału gregoriańskiego, organów i improwizacji. Posiada kilkunastoletnią praktykę jako organista, chórzysta i kantor liturgiczny.

W latach 2014-2016 był pedagogiem szkół muzycznych I st. w zakresie teorii muzyki i śpiewu zespołowego, uczy także w ogólnej szkole podstawowej. W ostatnich latach był korepetytorem wokalnym Chóru Kameralnego Św. Jerzego z Elbląga, a także wokalistą Goldberg Baroque Ensemble, z którym dokonał nagrań płytowych (nominacje do Fryderyka 2014 i 2016). Od 2016 związany jest jako wokalista, a od 2017 jako dyrygent ze Scholą Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej, noszącej dziś nazwę Schola Cantorum KALOKAGATIA. Od marca 2017 jest dyrygentem Chóru Żeńskiego Gaudeamus Gminy Wejherowo oraz chóru mieszanego parafii św. Jana Nepomucena w Godziszewie Chorus Nepomucensis. W I poł. 2017 pełnił także obowiązki dyrygenta chóru mieszanego Camerata Santa Cecilia z Kolbud. Od roku 2019 ponownie podjął się prowadzenia Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf” - Trąbki Wielkie (wcześniej kierowanego w latach 2015-2016). W niedługim czasie zdobył z chórami wiele nagród na festiwalach w Polsce, w tym pieć dla najlepszego dyrygenta konkursu.

Jest miłośnikiem tradycji katolickiej i chorału gregoriańskiego, który od kilku lat propaguje jako kantor, organista i dyrygent. Do jego wielkich zainteresowań muzycznych należą także improwizacja organowa oraz rozwój słuchu harmonicznego i techniki wokalnej. W tematyce swoich zainteresowań posiada kilka opublikowanych artykułów oraz wygłoszone na konferencjach referaty. Jest autorem muzyki dwóch musicali dziecięcych oraz licznych aranżacji kameralnych i orkiestrowych.